Aktuelt

Møte for foresatte VG1 – tirsdag 15.9 og onsdag 16.9

Temaer for foreldremøtene på Vg1 er blant annet informasjon om smitteverntiltak, fraværsreglement, timeplan, fag og klasseregler. Vi regner med at møtene varer 1 time og 15 minutter. Se vedlagte klasseoversikt.    

Var du avgangselev i vår og fikk ikke bestått?

Nå tilbyr Askim videregående skole intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.    

Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

Felles retningslinjer ved fravær for elever i Viken fylkeskommune.  https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement-og-retningslinjer/retningslinjer-ved-fravar-i-viken-fylkeskommune/  

Meld deg opp til privatisteksamen nå

Fristen for å melde seg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 15. september.     

Foresatte har ennå ikke tilgang til VIS Visma InSchool

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Det medfører at leverandøren må lage en ny løsning der elevene selv kan gi foresatte tilgang. Vi må derfor dessverre utsette å gi foresatte, også til elever under 18 år, tilgang til VIS. Vi håper at vi kan gi foresatte tilgang før høstferien.  

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring. Egenmeldingsskjema finner du her.  

Ulovlig mopedkjøring i Hovskogen

Vi har fått tips om ulovlig mopedkjøring i Hovskogen. Veien i Hovskogen er gang- og sykkelsti og ikke beregnet for motoriserte kjøretøy. Vennligst respekter dette forbudet!    

Retningslinjer smittevern ved Askim vgs

Elevene er forpliktet til å overholde de generelle retningslinjene som er gitt i vedlagte smitteveileder for videregående skole.    

Bilder fra skolestartdagene

Vi håper alle elevene har blitt tatt godt imot og har det bra. Er det noe som ikke er bra så ta kontakt med en av skolens 180 ansatte og spør om hjelp. Vi er her for deg!  

Til elevenes foresatte:

Prat med ungdommen deres om festing, rusmidler og smittevern. Følg med, følg opp og vær tilgjengelig for din ungdom.  

Til toppen