Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Helse og oppvekst

Ønsker du å jobbe med omsorg?

Det norske samfunnet har et stadig økende behov for fagarbeidere som kan ta ansvar for mennesker som trenger hjelp. På Helse og oppvekst lærer du både å ta vare på deg selv og andre. Her får du arbeide med mennesker i alle aldre. Viktige kunnskaper innen kosthold, hygiene, kommunikasjon og samhandling, legger grunnlaget for en rekke yrker. Barnehage, sykehus, pleieinstitusjoner, ambulanse, hudpleie eller apotek er noen av stedene du kan få jobb. Dette utdanningsprogrammet er også svært nyttig om du senere skulle ønske å velge et annet yrke.

Du som velger helse og oppvekst må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner.  Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. I flere yrker kreves det også politiattest.

 

Fag og timefordeling

 Vg1 (35 t/uke)

 Vg2 (35 t/uke)

 3. og 4. år

Norsk 2 Norsk 2 Opplæring i bedrift (1år)

eller 

Opplæring i bedrift (2 år)

Påbygging til generell studiekompetanse (1 år)

 

 

  

 

 

 

 

Engelsk 3 Engelsk 2
Matematikk 3 Kroppsøving 2
Naturfag 2 Samfunnsfag 3
Kroppsøving 2     
Sum fellesfag 12t/uke Sum fellesfag 9t/uke 
Helsefremmende arbeid 7t/uke      
Kommunikasjon og samhandling 5t/uke      
Yrkesutøvelse  5t/uke     
Sum felles programfag (FPF) 17t/uke Sum felles og valgfrie programfag (FPF) 17t/uke
Prosjent til fordypning (PFO) 6t/uke  Sum PF  9t/uke

Programområde og felles programfag( FPF) og prosjekt til fordyping (PFO) i Vg2
PFO skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3 og programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

 

Sist endret 23.04.2013