Lytt til teksten
a a a
 
Lenke_til_minutdanning.gif vigarlarling.png
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Skoleskyss

Skoleskyssen i Østfold organiseres av Østfold fylkeskommune ved Østfold kollektivtrafikk.

Spørsmål om skoleskyssen kan rettes til Østfold kollektivtrafikk, eventuelt bruk kontaktskjema på www.ostfold-kollektiv.no Her finnes også nærmere informasjon om skoleskyssen i Østfold. Klikker på videregående skoler og videre på skolekort, så vil du finne all den informasjonen du trenger.

Alle nye elever blir innkalt til en obligatorisk skolekortfotografering i løpet av de to første dagene etter skolestart.  Det er viktig at du møter.

Dette gjelder også dersom du gikk her eller ved en annen videregående skole i Østfold i fjor, men ikke har blitt tatt bilde av i forbindelse med skolekortfotografering.

Er du i tvil, ta kontakt med kontoret snarest!

Skolekortet kan brukes som skolebevis, lånekort på biblioteket, busskort  (se egen informasjon) og som kulturkort, dvs. at ved å vise kortet kan du få gode rabatter  ved en rekke konserter og andre arrangementer i hele Østfold. 

Hvis du har behov for busstransport til og fra skolen, er det ikke lenger nødvendig å søke om dette. Østfold kollektivtrafikk (ØKT) har elektronisk beregnet avstanden fra hjem til skole for alle elever i fylkeskommunens inntakssystem, og det vil bli utstedt skolekort med bilde til alle ordinære elever som bor 6 kilometer eller lenger fra skolen.  

Det er anledning til å klage dersom du ikke har fått innvilget skoleskyss, men mener at du har rett på det. Rådfør deg med kontoret før eventuell klage.

Skolekortets skyssfunksjon gjelder for ett skoleår de dager det er skole (190 skoledager), for reise tur/retur hjem - skole hver dag i tidsrommet kl. 05.00 - 17.10.  Har du behov for skyss utover dette, ta kontakt med skolens kontor snarest.

Hvis du mister eller ødelegger kortet, må du kontakte skolen for å få utstedt et nytt. Inntil nytt skolekort blir utstedt må du betale for skyssen selv.  Det nye skolekortet koster kr 200,- som betales med kort på skolens kontor. Ordningen med midlertidige reisebevis er opphørt.

Ved behov for spesialskyss, utplassering/prosjekt til fordypning eller fast endring av skyssbehovet, må du søke om dette i god tid før endringen tar til. Ved midlertidig skade/ sykdom, må legeerklæring leveres skolen senest dagen før spesialskyssen kan ta til. Har du spørsmål, ta kontakt med skolens kontor.

Til deg som skal fortsette her neste skoleår: Ta vare på skolekortet!

 

Sist endret 09.02.2017