Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Internasjonalisering

Askim videregående skole er en ledende internasjonal skole som i en årrekke har hatt internasjonalisering som et satsingsområde.

elos-liten.png

Skolen forsøker å gi flest mulig elever anledning til å delta i studieturer til utlandet og til å være med i utvekslingsprogram. Elever som begynner på studiespesialisering kan velge å gå i egne internasjonale klasser og i dette skoleåret er det 3 slike: 1STUA, 1STUB og 1STUC.

Skolen deltar i det såkalte Comenius-programmet innenfor Sokrates (Et europeisk utdanningsprogram). Programmet er toårig. Skoler i Spania, Italia, Tyskland, Sverige, England, Slovenia og Nederland er våre nåværende partnere i programmet. Dette medfører at vi samarbeider om ulike prosjekt, og at skolen har utvekslinger med flere av disse landene, for året 2013 – 2014 er det snakk om Nederland, Slovenia, Tyskland, Spania og Italia. Vårt prosjekt heter ”Today & tomorrow.” Prosjektet er tverrfaglig, lærere I samfunnsfag, naturfag, geografi, norsk, kroppsøving, engelsk og spansk deltar, i alt 10-12 stykker. 65 elever er med inneværende år. I uke 6 2013 var det internasjonal uke på Askim vgs, da kom litt over 60 elever og 11 lærere hit. Sammen med norske elever ble det da totalt ca 120 elever!

DSC00052[1].jpg

Vi har også fått innvilget midler til å lage et kor med elever fra England og Nederland. Koret, som vil hete Eurochoir, vil avholde 3 konserter, en i hvert prosjektland. Kulminasjonen for oss blir konsert i Askim Kirke 11.desember..

Skolen har også fått midler til et partnerskapsprosjekt med vår samarbeidsskole i Novy Jicin (Tsjekkia), ZAW i Leipzig og en skole i Slovakiaa. Det vil dreie seg om videreutvikling av entreprenørskap. Et mulig annet prosjekt er et samarbeid med Ålesund videregående skole og partnere i Slovakia, Romania og Italia foruten Novy Jicin, dette vil vi søke om våren 2014..

I fjor innledet vi et samarbeid med en skole i Bristol, England. Samarbeidet gjaldt elever som hadde valgt engelsk og entreprenørskap. Det hele resulterte i elevutvekslinger som var svært vellykkete. Vi gjentok denne utvekslingen høsten 2013. Målet er også å få med seg Helse og Oppvekst i en slik utveksling.

Khagen3.jpg

I tillegg til dette har skolen en samarbeidsskole i Kronshagen (Kiel – Tyskland). Elever som velger tysk har i Vg2 en mulighet til å bo i Tyskland en uke om høsten og får gjenbesøk ved påsketider. Denne utvekslingen har pågått i en årrekke, og årlig deltar vanligvis 5-10 elever, inneværende år 12. Et høydepunkt for de tyske elevene er vinteraktiviteter i de norske fjell.

Vi arrangerer også årlige studieturer til London for elever som har valgt engelsk på høyeste nivå i vg3. I tillegg til London-besøket er det turer til Bath og Stratford-on-Avon. Studieturen har et høyt faglig nivå, og hvert år er det mange som deltar, dette skoleåret 45 elever.

I de siste årene har noen norske elever som har Entreprenørskap som fag, reist til Novy Jicin i Den tsjekkiske republikk. Her har de sammen med faglærer samarbeidet med tsjekkiske elever i etablering og drift av ungdomsbedrifter. Det hele har vært en del av EWB, Enterprise Without Borders. Takket være dette samarbeidet har skolen i Novy Jicin etablert tsjekkernes første ungdomsbedrift, Business Ladies.

Andre opplegg som har hatt en innledningsfase er utveksling og samarbeid med skoler/ virksomheter i Uganda. Også her dreier det seg om entreprenørskap. At skolen satser så hardt på entreprenørskap, er ikke så underlig i og med vi har vært Norgesmestere to ganger og har lange tradisjoner med å forsyne oss grovt av premiebordet.

Spania 01x.jpg (W: 350px)

Høsten 2012 innledet vi 3 måneders utveksling med samarbeidsskolen vår i Murcia. 3 elever fra Murcia kom til oss. I vinter har 3 norske vært på skolen i Murcia. Dette fortsatte vi med skoleåret 2013-14, 2 spanske elever kom til oss og 2 norske vil reise ut på nyåret.

Det bør også nevnes at Askim videregående skole de to siste årene har deltatt på EYPNAA med 4 elever. Dette er et europeisk ungdomsparlament hvor det i første stadium bare deltar norske elever. All kommunikasjon foregår imidlertid på engelsk, og de beste deltakerne går videre til europeiske finaler.

Vi har også nye planer for det videre internasjonale arbeidet på skolen. Selvfølgelig skal vi fortsette med de fleste av de prosjektene vi er involvert i, men vi ønsker også å utvide virksomheten til den yrkesfaglige delen. I den sammenheng har skolen besøkt Marks gymnasieskola i Kinna i Sverige. Skolen er en av våre partnere i Today & Tomorrow. Denne skolen har en rekke yrkesfaglige program, og tanken er å sammen søke på et Nordplus-prosjekt innenfor et av disse programene.

Slovenia5.JPG

Vårt arbeid henger sammen med Askim videregående skoles ledende rolle som en ELOS-skole, det vil si en skole som vektlegger den europeiske dimensjonen i undervisning og opplegg. Det er 13 slike skoler i landet, Askim er en av dem og er faktisk hovedkontoret for ELOS Norge. Årlig arrangeres norske Elos-konferanser. 13 land er medlemmer i ELOS og i alt er 160 skoler med i nettverket.

I 2010 fikk skolen vår Comenius-prisen for vårt internasjonale arbeid. Dette var både en  oppmuntring og en påskjønnelse vi verdsatte. Det gav oss også inspirasjon til å fortsette og å videreutvikle vårt internasjonale arbeid, noe vi tror denne informasjonen viser vi gjør.

Sist endret 10.12.2013