Lytt til teksten
a a a
Nyttig info og diverse skjemaer

Som elev ved Askim vgs. kan du ha behov for endringer i undervisningsopplegget ditt. Her finner du noen skjemaer som kan være nyttige.

Les mer om Nyttig info og diverse skjemaer
Praksiskandidatordningen vår 2017

Den skriftlige delen av fag- og svenneprøven våren 2017.

Praksiskandidater og lærlinger.

Les mer om Praksiskandidatordningen vår 2017
Strategier og handlingsplaner

Skolens "Strategi for et godt psykososialt miljø" og skolens handlingsplaner er omarbeidet og revidert. Dette er "levende" dokumenter og blir revidert fortløpende ved behov.

Les mer om Strategier og handlingsplaner
Eksamen og klagerett

Diverse dokumenter som er nyttig i forbindelse med eksamen.

For mer informasjon om hva eleven eller foreledrene kan klage på klikk her

Ønsker du å klage, ta kontakt med skolen.

Les mer om Eksamen og klagerett
Skolereglement

Reglement for Askim videregående skole.

Les mer om Skolereglement
Skolebrosjyre

Informasjon om skolen og fagtilbudet.

Les mer om Skolebrosjyre
Rutiner ved avbrutt skolegang

Les mer om Rutiner ved avbrutt skolegang
Skolens bygninger

Oversikt over hvem som holder til hvor.

Les mer om Skolens bygninger
Entreprenørskap og ungdomsbedrift

Skolen har tradisjon for å ha gode ungdomsbedrifter.

Les mer om Entreprenørskap og ungdomsbedrift
Internasjonalisering
elos-liten.png

Askim videregående skole er en ledende internasjonal skole som i en årrekke har hatt internasjonalisering som et satsingsområde.

Les mer om Internasjonalisering