Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Privatisteksamen

Frist for oppmelding til høsteksamen er 15. september.

Frist for oppmelding til våreksamen er 1. februar.

 

Privatist

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Du får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse. Du melder deg opp til eksamen på Privatistweb.
Frist for oppmelding til høsteksamen: 15. september.
Frist for oppmelding til våreksamen: 1. februar.

Mange tar privatisteksamen for å forbedre karakteren i enkeltfag fra videregående skole. Andre er voksne som ønsker studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

I utgangspunktet kan alle melde seg opp til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Er du elev i et fag kan du ikke melde deg opp som privatist i det samme faget.

 

Hvordan melde seg opp til eksamen

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Siste frist for oppmelding til eksamen i vårsemesteret er 1. februar, og for høstsemesteret 15. september. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Oppmeldingen skjer på nettstedet: www.privatistweb.no.

For mer informasjon, ta kontakt med nærmeste videregående skole som tilbyr det aktuelle programområdet.

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Søknaden må leveres ved oppmelding til privatisteksamen. Eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ved skolen hvor oppmeldingen er levert. Kandidatene vil bli underrettet om eksamenssted.

 

Prøveavgift
Det betales kr 1057,- per eksamen dersom du ikke har standpunktkarakterer eller eksamenskarakter i faget fra før.
For privatister som har karakter 2 eller høyere i faget, er prøveavgiften kr 2115,- per eksamen.

 

Om å trekke seg fra eksamen

Dersom du må trekke deg fra eksamen, må du straks gi beskjed til skolen hvor du er meldt opp. Kan du ikke møte på eksamensdagen på grunn av sykdom eller lignende, må du straks sende inn sykmelding/dokumentasjon. Dette vil gi privatisten rett til utsatt eksamen. Utsatt eksamen må avlegges påfølgende eksamensperiode; gjør du ikke det, må du gå opp til ordinær privatisteksamen. Privatisten er selv ansvarlig for å melde seg opp til utsatt eksamen innen fastsatt oppmeldingsfrist. Kandidater som har rett til utsatt eksamen er fritatt for prøveavgift. Innbetalt prøveavgift vil ikke bli tilbakebetalt.

Publisert: 02.09.2009      Sist endret: 27.01.2017