Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Om fraværsgrensen

Klikk på overskriften for mer informasjon om fraværsgrensen.

NY FRAVÆRSGRENSE FRA SKOLEÅRET 2016/17

 

Nasjonal fraværsgrense

Fra skoleåret 2016/2017 blir det innført en nasjonal fraværsgrensen på 10 prosent udokumentert fravær for alle elever i videregående skole. Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal eleven i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, uten tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Rektors mulighet til å avgjøre dette, gjelder kun dersom det udokumenterte fraværet i faget ikke er høyere enn 15 prosent.

 

Dokumentert fravær

Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av:

  • Helse- og velferdsgrunner 
  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid 
  • Hjelpearbeid 
  • Lovpålagt oppmøte 
  • Organisert studiearbeid eller avtale med lærer 
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Elevene vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke.

Fravær av helsegrunner som skal unntas fra 10 prosentregelen må dokumenteres med en erklæring fra sakkyndig. Eksempler på sakkyndig kan være: lege, tannlege, fysioterapeut, psykolog og medlemmer i elevtjenesten.

 

Bakgrunnen for fraværsgrense

Det er skulk den nye fraværsgrensen vil bekjempe, men bakgrunnen for en elevs fravær kan være sammensatt. Det vil være avgjørende for det fraværsforebyggende arbeidet at årsaken til fraværet kartlegges, slik at oppfølgingen blir målrettet og tilpasset den enkelte elev. Østfold fylkeskommune innfører fra høsten 2016/2017 også felles rutiner for fraværsoppfølging på alle de videregående skolene i fylket.

Østfold fylkeskommune sitt ordensreglement og fraværsreglement vil bli gjennomgått for alle elever ved skolestart.

Publisert: 14.02.2017      Sist endret: 14.02.2017