Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Rutine ved klager

 

Benyttes ved:

A:        Klage på lærer eller andre ansatte ved skolen

B:        Klage på skolens fysiske arbeidsmiljø

C:        Klage på skolens psykososiale arbeidsmiljø    

D:        Andre klager

 

Generelt

  • 1. Klagen fremsettes til rektor. Skolen har egne skjemaer man kan benytte. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på skolens hjemmeside. Ta gjerne kontakt med rektor direkte på tlf 69 81 63 01.
  • 2. Hvis man etter en innledende samtale ønsker å gå videre med klagen, fatter skolen et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer bl.a at det er rett til å klage på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen i Østfold. Klagefristen er tre uker fra du har blitt underrettet om vedtaket.
  • 3. Skolen har egne rutiner for de ulike typene klager. Opplysninger om disse rutinene blir gitt ved henvendelse.
  • 4. Klager på standpunkt- og eksamens karakter har egne rutiner. Dette blir gjennomgått og opplyst i eget skriv før de respektive karakterfastsettelsene.

 

REKTOR

 

Sist endret 05.11.2015