Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Ansatte

    

A

Aagaard, Anne Cath.

annaag.jpg

annaag

6341
481 90 792

Rådgiver

Aardal, Cecilie Lichtwarck

cecaar

cecaar

 

 6387

Språkfag

Aarum, Knut

knuaar.jpg

knuaar

6322

Teknikk og industriell produksjon

Abrahamsen, Iren 

 

irena 

6363 

Realfag

Alvim, Per Øyvind

peralv1

6336

Teknikk og industriell produksjon

Andersson, Linda

Linrad.jpg

linrad

6300 

Sentralbord

Andreassen, Ina 

inaan 

6383

Språkfag 

Andreassen, Mats B.

Matand6.jpg

matand6

6379

Fagleder økonomi- og samfunnsfag

Andreassen, Morten

morand8.jpg

morand8

 

Bygg- og anleggsteknikk

Permisjon

Antonsen, Trygve-Roger

Tryant.jpg

tryant

6359

Elektrofag

Askedahl, Roar

roaask.jpg

roaask

6363

Realfag

B

Baccouche, Taoufik

taobac.jpg

taobac

6338

Elektrofag

Banjeglav, Irena

irenab   MDD

Baptiste, Gleney

glebap.jpg

glebap

6300

Renholder

Berg, Bendik 

bendikb 

6334

Idrett/samfunnsfag 

Berg, Ellen Steffensen

ellber.jpg

ellber

 6383

Norsk/religion

Berg, Helga Sofie

helber

6303

Utdanningsleder

Bjørnstad,
Knut Magne

knuthe  6361 Norsk/samfunnsfag

Bongard, Andre

Andbon.jpg

andbon

6332

Musikk/dans/drama

Brenli, Anders

andbre3  6318 Musikk/dans/drama

Brestrup, Eva

evabre.jpg

evabre

 6361

Norsk/fransk

Brustad, Karsten

karbru2.jpg

karbru2

6332

Musikk/dans/drama

Bråten, Anne Kari

annbra.jpg

annbra

6323

Helse og oppvekst

Bråthen, Sigrid

sigbra.jpg

sigbra

6308

Kontor

Buckholm, Geir Norander Lind

geirbu 6371 Samfunnsfag 

Bullock, Jim

jambul2.jpg

jambul2

6349

Fagarbeider

C

Carlsen, Arvid

arvcar.jpg

arvcar

 

Renholder

Christensen, Jens P.

jenchr.jpg

jenchr

6337

Idrett

Christophersen,
Marte

 marchr11 6352  Rådgiver

Clasén, Charlott-Renee

chacla

6318

Musikk/dans/drama

D

Danielsen, Sigrun

Sigdan.jpg

sigdan

6363

Realfag

Dingstad, Berit

berdin.jpg

berdin

6362
948 24 072

Rådgiver

Dramstad, Morten

mortend

6338

Realfag

Dugalic, Tarik

tardug.jpg

tardug

6322

Teknikk og industriell produksjon

E

Eide,
Yvonne

yvoeid  6383 Norsk/historie

Enger, Ingeborg

ingebore 6383 Norsk 

Erichsen, Rolf

Roleri1.jpg

roleri1

6318

Musikk/dans/drama

F

Falkendal, Per

perfal.jpg

perfal

6392

Norsk/religion/
samfunnsfag

Fevolden, Rune

runfev.jpg

runfev

6373

 

Norsk/engelsk

Finsrud,
Anette 

anelar   6387  Norsk/engelsk

Fjeldstad, Bjarne

bjafje.jpg

bjafje

6337

Idrettsfag

Fjellstad, Heidi Therese

heifje2   Helse og oppvekst

Fjellvard, Gerd

gerfje.jpg

gerfje

6300

Renholder

Fjeseth, Siri

sirfje.jpg

sirfje

6356

Helse og oppvekst

Fossum, Frank

frafos.jpg

frafos

6384

Idrettsfag

Fredriksen, Charlotte

charlovf

6310

Kontorlærling

Frivold, Stein Erik

stefri

6392

Samfunnsfag

G

Garmo, Helene

heleneg

6356

Helse og oppvekst

Gjerberg, Vigdis

 

viggje

6301

Rektor

Gjersøe, Martin Vonskar

margje8   Kantine 

Gjørtz, Tor E.

torgjo.jpg

torgjo

6395

Realfag

Granli, Ole-Jan

olegra1.jpg

olegra1

6361

Språk/
samfunnsfag

Greibesland, Jan

jangre.jpg

jangre

6363

Realfag

Grythe, Sylvi

Sylgry.jpg

sylgry

6333

Helse og oppvekst

Gudim, Hildegunn S.

hilgud

6326

Fagleder Musikk/dans/drama

Gulla, Rolf

rolgul.jpg

rolgul

6371

Samfunnsfag/Service og samferdsel

H

Haga, Hilde

hilhag.jpg

hilhag

6384

Idrettsfag

Hammer, Tor-Arne

torham.jpg

torham

 

Bygg- og anleggsteknikk

Hansen, Anne Brevig 

annsor 

6322

Fagarbeider 

Hansen, Heidi Borge

heihan.jpg

heihan

6355

Helse og oppvekst

Hanssen, Morten 

morhan8 

 6338

Elektro 

Hasler, Fredrik

frehas.jpg

frehas

 

Språkfag

Haug, Else

elshau

6307

Utdanningsleder

Haug, Tone-Beathe Slattum

tbhaug   Elektrofag 

Haugen, Sebastian

 

sebhau 

6318

Musikk/dans/drama 

Haugerud, Anne M.S.

annhau.jpg

annhau

6380

Idrettsfag

Haugnes, Finn Tore

finnth

6365

Service og samferdsel

Hellgren, Liv R.

livhel.jpg

livhel

6356

Helse og oppvekst

Helsesøster

- Lise Mette Solbrække

lises

6382
901 94 210

 

Helseth, Kjell

Kjehel3.jpg

kjehel3

6392

Norsk/engelsk
/samfunnsfag

Hjelmeland, Svend E.

Svehje.jpg

svehje

6363

Realfag

Hoffart, Torfinn 

torfinnh 

6318 

MDD 

Holm, Anni Gunn

annhol9.jpg

annhol9

6300

Renholder

Holmen, Lene Glørud

lenglo 6333 Helse og Oppvekstfag

Holtsmark, Ingrid

ingriho 6222 Realfag

Hovde, Rønnaug

ronnhaugh

6369

Språkfag

Huse, Camilla Hammerø 

camhus2 

6334 

Idrettsfag 

Hångmann, Berit H.

berhan2.jpg

berhan2

6323

Fagarbeider

I

Indrehus, Anne- Marie

annind

6314

Kontor

IT-VAKT

 

917 57 723

 

J

Jacobsen, Anette

aneeng.jpg

aneeng

6371 

IKT-fag/Service og samferdsel

Jakobsen, Ragnar

ragjak.jpg

ragjak

6338

Elektrofag

Jigarp,
Niclas 

dagnj  6365 Service & samferdsel 

Johannesen, Roger

rogjoh2.jpg

rogjoh2

6322

 

Teknikk og industriell produksjon

Johansen,
Espen Skaarer

espensj  6324 Drift- og
vedlikeholdsleder

Johansen,
Mads Ragnar

madjoh13 6318  Musikk/dans/drama

Johnsen, John Are Straube

jajohnse   Språkfag

Juel,
Odd Øyvind 

oddoj 

6375 

Språkfag 

Jørgensen, Arvid

arvjor.jpg

arvjor

6343
415 50 022

Vaktmester

K

Karlsen, Linda M.

linpuz.jpg

linpuz

6305

Kontor/
Voksenopplæring

Kasbo, Hans Olav Askjem

hankas

6322

Teknikk og industriell produksjon

Keppler, Kari-Anne

karkep.jpg

karkep

6389

Renholder

Kolberg, Anne-Kari H.

Annkol1.jpg

annkol1

6371

Service og samferdsel

Kristoffersen, Jon A.

jonkri2.jpg

jonkri2

6386

Fagleder

Idrettsfag

Kristoffersen,
Thor-André 

thokri  6317  IKT

Krogsæter, Randi

rankro.jpg

rankro

6361

Norsk/religion
/samfunnsfag

Kvale, Randi

Rankva.jpg

rankva

6392

Norsk/samfunnsfag

Kværnes, Ida

idakve

6357

Fagleder helse og oppvekst

L

Langhus,
Ann Kristin 

annlan4  6333  Helse og oppvekst 

Lie, Ola

Olalie.jpg

olalie

6363

Realfag

Lien, Daniel

danlie.jpg

danlie

6350

Fagleder

Teknikk og idustriell produksjon

Eksamensansvarlig praksiskandidater

Lien, Jan-Erik

Janlie.jpg

janlie

6376

Fagleder service og samferdsel

Linchenko,
Elena

elelin 6387  Språkfag

Lind, Karoline Aarflot

karaar2.jpg

karaar2

6318

Musikk/dans/drama

Lindskog, Kari

karlin.jpg

karlin

6312

Kontor

Lund, Stina

stimus

6363

Realfag

Lundhaug, Thomas

thomaslu   Elektrofag

Løken, Arnfinn

arnlok.jpg

arnlok

6302

Ass. rektor

Løken, Bård

barlok.jpg

barlok

6398

Elektrofag

M

Madsen, Jarle H.

jarmad.jpg

jarmad

6319

Elektrofag

Martinsen, Per Arne

permar.jpg

permar

6334

Idrettsfag

Maseng,
Kristine

krimas 6395  Realfag

Mathisen, Henning 

mathen2 

6343 

Vaktmester 

Mediaas,
Karoline

karolim 6361  Språkfag

Mekin,
Magdalena 

magdalem  6375  Engelsk 

Moe, John
Eilert

Johmoe.jpg

johmoe

69 81 75 33

Bygg og anleggsteknikk

Moen,
Marianne

marmoe.jpg

marmoe

6389

Renholder

Moen,
Thor-Arne 

thomoe1  6343  Vaktmester 

Moesgaard,
Henrik

henmoe 6361 Norsk/historie

Mortensen, Ulrik B.

ulrmor2.jpg

ulrmor2

6375

Språkfag

Mosling, Lene

lenkri.jpg

lenkri

6333

Fagarbeider

Mostad,
Ragnar

 ragmos  6363  Realfag

Myking, Olav Gåsemyr 

olavgm 

6375 

Språkfag 

Mørkved, Tor Arne

tormor3.jpg

tormor3

6363

Realfag/religion

N

Nikolaisen, Ada

adanik.jpg

adanik

6375

Språkfag

Nilsen, Odd

oddnil.jpg

oddnil

 

Fagleder Bygg og anleggsteknikk

Nilsen, Petter

petterni

6321 

Sosialrådgiver

Nilsson,
Trond Erik

 

tronil 6351 Fagleder Elektro

O

Olsen, Ingjerd

ingols2.jpg

ingols2

6356

Fagarbeider

Olsen, Rudi

rudols.jpg

rudols

6368
994 09 443

Rådgiver

Opperud, Märit 

maropp4 

6374 

Fagleder språkfag 

P

Pedersen,
Arild Bøe 

ariped 6371  Service & samferdsel
Pedagogisk IKT

Pettersen, Stine

stipet8.jpg

stipet8

6387

Språk/
matematikk

Pihlstrøm,
Ole-Andreas

Olepih.jpg

olepih

6380

Idrettsfag

R

Rekkedal,
Bodhild
Johansen

bodrek  6363  Realfag 

Rensmoen, Christin

chrren.jpg

chrren

6363

Realfag

Rewkowska, Ewelina Justyna

ewelinar   Fagarbeider

Riber, Martin

martinri 6369 Språkfag 

Risbråthe,
Frode 

froris  6322 Teknikk og industriell produksjon 

Ryan, Kai-Anders

kaiander 6332 MDD

Ryan, Per
Johan 

perrya.jpg

perrya

6387

Språk/
samfunnsfag

Rødsrud, Nina 

ninrod 

6332 

Musikk/dans/drana 

Røe, Bente

benroe.jpg

benroe

6371

Samfunnsfag/IKT/Service og samferdsel

Rønning,Tove Kigen

tovron.jpg

tovron

6355

Helse og oppvekst

Røssum, Per

perros.jpg

perros

6392

Samfunnsfag

S

Salvesen, Terje

tersal1.jpg

tersal1

6311

Økonomi- og kontorleder

Saxebøl, Anja

anjsax.jpg

anjsax

6327

Fagleder realfag

Schattenherz,
Lena

lenhan   Språkfag

Shalneva, Elena
Nikolaevna

elesir  6332  Musikk/dans/drama 

Skoglund, Johnny

johsko.jpg

johsko

6365

Fagarbeider

Skøien, Ole-Jonny

olejohns

6322

TIP

Sletner, Magne

magsle.jpg

magsle

6335

Teknikk og industriell
produksjon

Solbrække, Lise Mette

lises

6382

Helsesøster

Solhaug, Hilde

hilsol1.jpg

hilsol1

6316

Bibliotekar

Spaniland, Malin

malspa.jpg

malspa

6333

Helse og oppvekst

Spikkeland, Ingvar

Ingspi.jpg

ingspi

6363

Realfag

Steinsland, Anne

annste.jpg

annste

6309

Personalkonsulent

Stensrud, Kåre-Kristian Hansen

 

kkstensr

6397

Lærling IT

Storengen,
Tom Are 

tomher  6338  Fagarbeider

Strand, Richard

Ricstr.jpg

ricstr

69 81 75 33

Bygg og anleggsteknikk

Stubergh,
Inger

ingstu.jpg

ingstu

6304

Økonomirådgiver

Sundheim, Kari

karsun2 6232 Samfunnsfag

T

Teig, Ole Fredrik

oletei.jpg

oletei

6322

Fagarbeider

Thorbjørnsen, Ida Elisabeth

idaet

6387

Samfunnsfag

Thorvik, Kim Ward

kimtho4.jpg

kimtho4

6306

Kontor

Tofteberg, Anne

anntof   Realfag

Tollefsrud, Mona

Montol.jpg

montol

6358

Helse og oppvekst

Tollefsrud,
Yvonne Kristin

yvotol  6371  Samfunns-og Økonomiske Fag/ Service og Samferdsel

Tronstad, Ingunn

ingtro2.jpg

ingtro2

6377

Språkfag/religion

Tunestveit, Erlend

erltun.jpg

erltun

6332

Musikk/dans/drama

Tveita, Magnhild

magtve

6355

Helse og oppvekst


Unnerud, 
Jill Anita

jilunn 6369 Norsk/tysk

Unnerud,
Vidar

vidunn  6387  Språkfag

V

Vaktmester

vaktmester-askim

6324
415 50 022

 

Vestøl, Siv Hege K.

sivves.jpg

sivves

6355

Helse og oppvekst

Vidic, Sinisa

Sinvid.jpg

sinvid

6389

Renholder

Våland, Einy

einval.jpg

einval

6363

Realfag

W

Wahl, Erik

erikw

6338

Elektrofag 

Wengen, Dag

Dagwen.jpg

dagwen

6393

IKT-ansvarlig
IKT-fag

Weydahl, Anne Kristine

weyann.jpg

weyann

6333

Helse og oppvekst

Wiik, Elisabeth M.

eliwii.jpg

eliwii

6369

Norsk

Winsvold, Jørn A.

jorwin1.jpg

Jorwin1

6325

Teknikk og industriell produksjon

Y

Yoosawat, Kanokrat

kanyoo.jpg

kanyoo

6389

Renholder

Ø

Ødegaard, Lars Chr.

larode3.jpg

Larode3

6394

IKT-tekniker

Ødemark, Karen

karode

6332

Musikk/dans/drama

Ødemark,
Laila 

laiode 6363 Realfag

Øiestad,
Marianne

maroie  6358  Norsk

Øiseth, Guri

gurio 6363 Realfag

Østby, Astrid Julie

astost1   Biblioteket

Østensvik, Geir Andre

geiost.jpg

geiost

6319

Elektrofag

 

 

Sist endret 11.01.2016